W jakiej kolejności powinny przejechać pojazdy? Większość kierowców się myli

W jakiej kolejności powinny przejechać pojazdy? Większość kierowców się myli

Na obrazku widać trzy pojazdy: samochód (A), tramwaj (B) i motocykl (C). Widzimy również znak C-12 „ruch okrężny”. W jakiej kolejności powinny przejechać pojazdy?

Należy zacząć od tego, że polskie przepisy drogowe nie posługują się takim pojęciem, jak rondo. Jest jedynie skrzyżowanie o ruchu okrężnym, oznaczone widocznym na grafice znakiem C-12. Ów znak oznacza dokładnie: skrzyżowanie o ruchu okrężnym, odbywającym się dookoła wyspy, w kierunku wskazanym na znaku.

Jeśli znak C-12 występuje samodzielnie, obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony (skrzyżowanie równorzędne), co w praktyce oznacza, że kierowca jadący po rondzie musi zawsze ustąpić pierwszeństwa kierowcom pojazdów, którzy chcą na to rondo wjechać. I dokładnie taką sytuację obrazuje przedstawiona grafika.

Natomiast tramwaj wjeżdżający na rondo przy oznakowaniu tylko znakiem C-12 (ruch okrężny) nie ustępuje pierwszeństwa pojazdom samochodowym poruszającym się po obwiedni ronda. Znak C-12 określa tylko kierunek jazdy. Tramwaj jest zatem w sytuacji równorzędnej, czyli takim przypadku ma pierwszeństwo jako pojazdy szynowy.

Rozwiązanie

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego najpierw powinien przejechać tramwaj (B), później samochód (A) i dopiero na końcu motocykl (C).