Zmiany w Ustawie Oświatowej. Czy Uczniowie Pójdą w SOBOTĘ do Szkół?

Zmiany w Ustawie Oświatowej. Czy Uczniowie Pójdą w SOBOTĘ do Szkół?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 11 projektów rozporządzeń w celu zmiany prawa oświatowego. Jeden z nich zakłada, że zajęcia w szkołach będą mogły odbywać się przez 6 dni w tygodniu, czyli także w soboty. Rządowym projektom sprzeciwia się m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców.

Adam Opioła
4.01.2019, 01:27

Projekty rozporządzeń o zmianach w ustawie oświatowej opublikowano w grudniu na stronie MEN. Zmiany w prawie mogą dotyczyć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania samorządów uczniowskich oraz kwestii organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Propozycje Ministerstwa Edukacji spotkały się ze stanowczą krytyką ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców. Organizacja zamieściła na Facebook'u wpis, w którym ostrzega, że możliwe zmiany mogą zabrać uczniom wolne weekendy.

Co znajduje się w rozporządzeniu MEN?

© FLICKR

Najwięcej kontrowersji wywołał "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli". Artykuł 21 dokumentu mówi, że:

w zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem szkół prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu (...)

Projekt rozporządzenia: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/pages/projekty/181220_organizacja_szkol.pdf

Decyzję odnośnie organizacji zajęć w sobotę miałby podejmować dyrektor szkoły po skonsultowaniu się z Radą szkoły i Radą pedagogiczną. Ustęp drugi projektu wyjaśnia:

Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować – w zależności od pory roku - przemienny system organizacji tygodnia pracy.

Rodzice wyrazili sprzeciw wobec propozycji MEN

Pod postem Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców na Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy. Rodzice nie pojmują dlaczego ich dzieci miałyby uczyć się jeszcze w weekendy. Najpopularniejszy komentarz pod postem mówi:

Nigdy nie pozwolę mojemu dziecku do szkoły w sobotę iść .niech sobie rząd do pracy w soboty chodzi jak na ochotę cały tydzień sprawdziany klasowki lektury plecak waży 20 kg i jeszcze sobota .NIGDY!!!!!! - napisała jedna z użytkowniczek.

Co na to MEN?

© Flickr

Ministerstwo Edukacji tłumaczy, że obecnie trwa "porządkowanie prawa".

Proponujemy, by ten przepis znalazł się w innym rozporządzeniu, dotyczącym organizacji pracy szkoły, a nie jak dotychczas był w rozporządzeniu dotyczącym organizacji roku szkolnego. Najpierw musieliśmy rozszerzyć delegację ustawową, a teraz zmieniamy rozporządzenia.

Przepis, który pozwala na prowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach w sobotę, nie jest niczym nowym, istnieje już od 16 lat. Lekcje mogą być prowadzone np. w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. (...) Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i wynikają przede wszystkim z sytuacji losowych, np. przerwy w pracy szkoły spowodowanej awarią, epidemią, warunkami atmosferycznymi, itp. – mówią przedstawiciele MEN.

Co Wy myślicie na temat organizacji zajęć w sobotę?

© PIXABAY